Nasi Radni

Elżbieta Igras


 

 

 

 

 

Od  1977  roku jest mieszkanką warszawskiego Ursynowa, była radną Gminy Ursynów i przewodnicząca Komisji Kultury (1998-2002), felietonistką tygodnika Passa(cykl  Babskie gadanie). Jako radna, dążyła do integracji środowisk artystycznych Ursynowa, zainicjowała I WystawęUrsynowskich Artystów Plastyków – Wyjście z szuflady  i koncert Kulturalna Ursynoterapia  (w ramach Dni Ursynowa) z udziałem gwiazd piosenki i teatru zamieszkałych w tej dzielnicy. Jest współautorem tekstu piosenki Kocham  życie na Ursynowie (z Janem K. Siwkiem, muz.  Henryk Wojciechowski).

Komisje:

Sylwia Krajewska


 

 

 

 

 

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Podyplomowego Studium Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim i Podyplomowego Studium Dyplomacji w Collegium Civitas w Warszawie. Pełniła funkcje kierownicze w międzynarodowych korporacjach oraz w instytucjach państwowych. Radna Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy kadencji 2006-2010. Inicjatorka ursynowskich zbiórek darów dla powodzian z Mazowsza i Południa Polski. Mama czteroletniej Laury.

Zainteresowania:
sprawy społeczne w tym sprawy dotyczące bezpośrednio dzieci i młodzieży, oświata, sport, architektura, ład przestrzenny, kultura.

Komisje:

Monika Krzepkowska


 

 

 

 

 

Urodzona w 1978 r. w Warszawie. Z wykształcenia politolog – europeista. Zawodowo związana od wielu lat z administracją państwową, specjalizując się w tematyce międzynarodowej. W przeszłości udzielała się również w organizacjach pozarządowych zajmujących się polityką rozwojową w kraju i za granicą. Radna od 2006 r. W poprzedniej kadencji pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Komisji budżetu i finansów. Zajmowała się też tematyką kultury i sportu oraz bezpieczeństwa. W kadencji 2010 – 2014 będzie koncentrować się na tematyce zdrowia oraz poprawy jakości i komfortu życia Ursynowian.

Zainteresowania:
Tematyka zdrowotna, sport i kultura, przestrzeń publiczna.

Komisje:

Krystian Malesa


 

 

 

 

 

Urodzony w 1984 roku. Od urodzenia mieszkaniec Ursynowa. Z wykształcenia architekt krajobrazu i ekonomista. Posiada dwa tytuły magistra jako absolwent Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.  Stypendysta Università degli Studi di Firenze we Włoszech. Jest doktorantem SGGW oraz asystentem Posłanki do Parlamentu Europejskiego Prof. Danuty Hübner.

Z zamiłowania społecznik, który lubi pomagać innym, od dzieciństwa wolontariusz pomagający głównie osobom niepełnosprawnym, laureat ogólnopolskiego Konkursu 8 Wspaniałych.
Był Przewodniczącym Samorządów Szkolnych w SP 325 oraz w XXXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego. Na Uczelni zakładał Radę Uczelnianą Samorządu Studentów SGGW, był przedstawicielem studentów w  Senacie SGGW, Parlamencie Studentów RP, samorządach wydziałowych oraz w organizacjach zagranicznych (m.in. Euroleague for Life Sciences).

Zna język włoski, angielski i francuski.

Zainteresowania: wędkarstwo, pieczenie ciast, żeglarstwo, jazda na rowerze, narciarstwo, podróże oraz kultura Włoch.
Krystian Malesa jest również pasjonatem starych samochodów przede wszystkim marki Warszawa.

Jest Radnym wybranym z okręgu nr V (Natolin, Kabaty). W kadencji 2010 – 2014 będzie koncentrować się na tematyce architektury w tym zagospodarowania terenów zieleni w Dzielnicy, tematyką edukacji i zdrowia oraz poprawy jakości i komfortu życia Ursynowian.

Komisje:

Michał Matejka – Wiceprzewodniczący Rady

Urodzony w 1979 r. Mieszkaniec Ursynowa od 1985 r. Ukończył Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Prawa i Administracji UW na kierunku prawo obecnie doktorant na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Ukończył Wyższy Kurs Obronny dla kierowniczej kadry administracji publicznej na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej oraz studia podyplomowe z zakresu ewaluacji programów rozwoju społeczno-gospodarczego realizowane przez Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG – Uniwersytetu Warszawskiego.

Radny Ursynowa III (w 2002 otrzymał 421 głosów) i IV (w 2006 dostał 1843 głosy) kadencji. Od 2006 roku Przewodniczący Rady Dzielnicy. Od 2008 r. Doradca Ministra Zdrowia, zwolennik budowy Szpitala Południowego na Ursynowie. Należy do Platformy Obywatelskiej od jej powstania czyli 2001 roku.

Skutecznie walczy o budowę parków na Ursynowie. To z jego inicjatywy Rada Dzielnicy podjeła decyzję w sprawie przeniesienia budowy budynków komunalnych z mieszkaniami socjalnymi z rejonu Lasku Brzozowego na ulicę Kłobucką oraz budowy na uratowanym obszarze parku.

Pomimo ataków zwolenników zabudowy przedpola Lasu Kabackiego blokami z sukcesem walczył o ocalenie tego obszaru dla mieszkańców poprzez uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego tak aby w przyszłości móc utworzyć tam park.

Komisje:

Tomasz Mencina


 

 

 

 

 

Urodzony 24 maja 1970r. Z wykształcenia prawnik, ukończył Uniwersytet Warszawski. Specjalizuje się projektach związanych z rozwojem infrastruktury oraz zamówieniach publicznych. Ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w zakresie zamówień publicznych. Posiada uprawnienia niezbędne dla Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.

Pracował m.in. w mediach publicznych. Doradzał zarządowi Telewizji Polskiej S.A., następnie był zastępcą dyrektora Biura Prawno-Organizacyjnego w Polskim Radiu S.A. Pełnił funkcje zarówno w spółkach prawa handlowego jak i organizacjach społecznych. W latach 1994 -1995 sekretarz Rady ds. Młodzieży przy Prezydencie RP. Był Członkiem Zarządu Fundacji „Świat na Tak”( www.swiatnatak.pl.), organizującej m.in. Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.

W 2006 roku został radnym Dzielnicy Ursynów, Przewodniczącym Rady a następnie Burmistrzem Dzielnicy. Obecnie pracuje w sektorze usług komunalnych na stanowisku kierowniczym.

W obecnej Radzie Dzielnicy zajmuje się m.in. sprawami inwestycji komunalnych, transportu, gospodarki finansowej dzielnicy.

Mieszka z żoną i synem na Kabatach. Wolny czas najchętniej spędza z rodziną i przyjaciółmi. Uwielbia podróże, zarówno krajowe jak i egzotyczne. Jeździ na rowerze, oraz na nartach, gra w siatkówkę. Interesuje się polityką, ochroną środowiska oraz muzyką elektroniczną.

Komisje:

Karolina Mioduszewska

Komisje:

Tomasz Sieradz – Przewodniczący Klubu Radnych PO


 

 

 

 

 

Urodzony w 1965 r. – mieszkaniec Ursynowa. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Ukończył również Podyplomowe Studium Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego a także Studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej – Akademia Menedżerska-Nowoczesna Praktyka Zarządzania Firmą.

Posiada uprawnienia zawodowe, m.in. zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości, posiada również uprawnienia budowlane. Ukończył wyższy kurs obronny w Akademii Obrony Narodowej oraz liczne kursy i szkolenia. Od 2008 jest ekspertem oceniających projekty finansowane ze środków UE w ramach RPOWM 2007-2013.

Karierę zawodową rozpoczął w roku 1989 w Zakładzie Usług Specjalistycznych S.S.P. „Universitas”, gdzie przeszedł drogę od stanowiska referenta do kierownika zakładu. Następnie pracował na Politechnice Warszawskiej i w Zakładzie Energetycznym Warszawa-Teren. W latach 1993 – 1999 był pracownikiem administracji rządowej – pełnił kierownicze funkcje w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej i Ministerstwie Łączności.

W roku 1999 rozpoczął pracę w samorządzie warszawskim. W latach 1999-2002 był wiceprezydentem stolicy, odpowiedzialnym m.in. za rozbudowę i modernizację dróg, tworzenie systemu monitoringu wizyjnego miejsc szczególnie niebezpiecznych, budowę Trasy i Mostu Siekierkowskiego. W latach 2002-2003 był Burmistrzem Ursynowa, a w okresie 2003-2006 pełnił funkcję Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego. W wyborach samorządowych w 2002 roku został wybrany radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Obecnie pracuje jako Zarządzający Przedsiębiorstwem.

Jest żonaty – żona Joanna jest prawnikiem, mają dwoje dzieci. Jego pasją jest turystyka górska.

Zainteresowania:
Samorząd terytorialny, rozwój regionalny i lokalny, infrastruktura, finansowanie projektów ze środków europejskich ( w ramach programów regionalnych) zwłaszcza w zakresie dróg, transportu, termoizolacji, odnawialnych źródeł energii a także rozwoju przedsiębiorczości.

Komisje:

Małgorzata Szymańska


 

 

 

 

 

Komisje:

Marek Wiernik


 

 

 

 

 

Z wykształcenia historyk (absolwent UW), ma na swoim koncie liczne prace dotyczące historii muzyki rozrywkowej. Jest muzykiem, ex- wokalistą zespołów: Bardowie i Conglomerat, laureatem przeglądów i festiwali bluesowych. Organizował i prowadził największe w Polsce festiwale rockowe, blisko związany był z ruchem Muzyka młodej generacji. Dziennikarz i krytyk muzyczny, prezenter radiowy i telewizyjny, organizator koncertów oraz imprez masowych, autor wielu opracowań i książek, wydawnictw płytowych, konferansjer i moderator. Od 2011 zasiada w Radzie Akademii Fonograficznej ZPAV w sekcji muzyki rozrywkowej.

Komisje:

Ryszard Zięciak


 

 

 

 

 

Ur. w 1950 r., żonaty. Ukończył z tytułem mgr inż. Politechnikę Warszawską, Wydział Elektroniki, specjalność Telekomunikacja i studium podyplomowe w zakresie Komputerowej Techniki Pomiarowej. Karierę zawodową rozpoczął w 1975 r. w Biurze Konstrukcyjnym Aparatury Pomiarowej Państwowych Zakładów Teletransmisyjnych. Następnie pracował w Okręgowym Laboratorium Poczty i Telekomunikacji w Warszawie; w firmie Swedex Uniwersal Co. Ltd. kierował Pracownią Systemów Komputerowych (1986 – 1991), był dyrektorem Zakładu Elektroniki i Członkiem Zarządu (1991 – 1994). W latach 1994 – 1999 był dyrektorem technicznym w Przedsiębiorstwie Zagranicznym PULSON. W 1997 r. założył Telsoft Sp. z o.o. i do chwili obecnej jest prezesem zarządu firmy. Ryszard Zięciak był członkiem Rady Nadzorczej SMB Imielin, działa w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji i Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Zainteresowania: turystyka i sport, szczególnie tenis, interesuje się problematyką organizacji i zarządzania.

Komisje: