Nasi Radni

Elżbieta Igras


 

 

 

 

Mieszka na Ursynowie już 38 lat i nie wyobraża sobie innego miejsca do życia.
Radna 4. kadencji :  1998 – 2002, 2006 – 2010, 2010 – 2014, 2014 – 2018.
Była przewodniczącą Komisji Kultury, Sportu, Rekreacji i Promocji w latach 2006 – 2010.
W latach 2010 – 2014 uczestniczyła w pracach:

  • Komisji Budżetu i Finansów
  • Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji
  • Komisji Architektury, Budownictwa i Strategii Rozwoju
  • Komisji Mieszkaniowej

Zawodowo przez lata czynnie związana z kulturą. Inicjowała wiele artystycznych przedsięwzięć. Szczególnie bliska jest jej sprawa czynnego uczestnictwa w kulturze młodzieży poprzez jej udział we wszelkiego rodzaju warsztatach, przeglądach, konkursach, festiwalach.
Od wielu lat walczy o wybudowanie na działce przy Ratuszu pierwszego na Ursynowie Dzielnicowego Centrum Kultury.
Z jej inspiracji powstała na Ursynowie pierwsza siłownia na świeżym powietrzu pod Kopą Cwila i sygnalizacja na skrzyżowaniu KEN/Artystów.
Zainteresowania: dobra muzyka, dobry film, dobra książka, kibic siatkówki, tenisa, sportów zimowych i piłki ręcznej.
Szczęśliwa babcia dwojga wnucząt (Hania – 3 lata, Benjamin – rok).
Motto życiowe: Żyj i daj żyć innym

adres mailowy: igras@poursynow.pl

Komisje:

 

Piotr Karczewski

Piotr Karczewski

Nazywam się Piotr Karczewski, urodziłem się 11 maja 1969 roku w Warszawie.
WYKSZTAŁCENIE
Uczęszczałem do LIX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Warszawie o profilu szermierczym. Szermierką zainteresowałem się jeszcze w podstawówce. Trenowałem najpierw w KS Warszawianka, a następnie w Legii Warszawa. W latach 1990 i 1993 byłem Drużynowym Mistrzem Polski. W latach dziewięćdziesiątych byłem wielokrotnym reprezentantem Kadry Narodowej.
Ukończyłem studia na wydziale Turystyka i Rekreacja w Akademii Finansów i Biznesu Vistula.
PRACA ZAWODOWA
W 1993 założyłem własną działalność gospodarczą. We wrześniu 2006 roku zostałem Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Kupców- Inwestorów Giełdy „ Na Dołku”. Zarząd Stowarzyszenia administruje tzw. Bazarkiem „Na Dołku”. W listopadzie 2014 zostałem wybrany radnym dzielnicy Ursynów.
ZAINTERESOWANIA
Moje zainteresowania dotyczą przede wszystkim sportu i turystyki. Uprawiam takie dyscypliny jak: spadochroniarstwo, nurkowanie, jazda na nartach, łowiectwo, jeździectwo czy windsurfing. Staram się regularnie biegać oraz grać w piłkę nożną.
e-mail: karczewski.piotr@gazeta.pl

Komisje:

 

Sylwia Krajewska


 

 

 

 

Ekonomistka oraz absolwentka Podyplomowego Studium Public Relations na UW i Podyplomowego Studium Dyplomacji w Collegium Civitas. Posiada doświadczenie w pracy w korporacjach międzynarodowych i instytucjach państwowych. Od 2006 r. jako radna z pasją angażuje się w rozwój na Ursynowie nowoczesnej edukacji i przyjaznej przestrzeni miejskiej. Uczestniczyła w akcji czytania dzieciom w ursynowskich przedszkolach. W 2010 r. zainicjowała ursynowskie zbiórki darów dla powodzian. Od lat czynnie wspiera Stowarzyszenie Społeczników „Ariadna” w działalności charytatywnej. Mieszkanka Kabat. Mama ośmioletniej Laury i półtorarocznego Cypriana.
Adres mailowy do kontaktu z mieszkańcami: sylwiakra@poczta.onet.pl

Zainteresowania:
sprawy społeczne w tym sprawy dotyczące bezpośrednio dzieci i młodzieży, oświata, sport, architektura, ład przestrzenny, kultura.

Komisje:

 

Tomasz Wojciech Krasowki

Tomasz Krasowski

Urodził się 27 maja 1976 roku. Jest absolwentem Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie.
Ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – Katedra Zarządzania w Gospodarce „Zarządzanie Przedsiębiorstwem w Unii Europejskiej”, a także Executive MBA BCC – Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, Uniwersytet Gdański, RSM Erasmus University Rotterdam.
Ponadto odbył liczne kursy i szkolenia, m.in. z zakresu: zarządzania kapitałem ludzkim, informatyki, finansów publicznych, rachunkowości, z prawa (Wodnego, Budowlanego, Cywilnego, Zamówień Publicznych, Spółek Handlowych).
Posiada doświadczenie w sektorze prywatnym w obszarze finansowo – inwestycyjnym oraz promocji.
Od 2004 r. związany jest z sektorem rządowym i samorządowym, obszar rolnictwa i ochrony środowiska, gdzie od 2010 r. pełni funkcje kierownicze.
Jest także przedstawicielem województwa mazowieckiego w zespole eksperckim ds. ochrony środowiska Związku Województw RP i członkiem Rady Programowej ds. realizacji krajowego „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” przy Ministerstwie Gospodarki.
Interesuje się odnawialnymi źródłami energii, fotografią, łowiectwem oraz sportem (sztuki walki i piłka ręczna – były akademicki v-ce Mistrz Polski).
Kontakt: tomasz.krasowski.radny@interia.pl

Komisje:

 

Krystian Malesa


 

 

 

 

Urodzony w 1984 roku. Od urodzenia mieszkaniec Ursynowa. Z wykształcenia architekt krajobrazu i ekonomista. Posiada dwa tytuły magistra jako absolwent Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, doktorant SGGW.
Stypendysta Università degli Studi di Firenze we Włoszech oraz Georgian Technical University w Tbilisi.
Z zamiłowania społecznik, który lubi pomagać innym, od dzieciństwa wolontariusz pomagający głównie osobom niepełnosprawnym, laureat ogólnopolskiego Konkursu 8 Wspaniałych.
Były Przewodniczący Samorządów Szkolnych w SP 325 (ul. Na Uboczu) oraz w XXXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego. Na Uczelni zakładał Radę Uczelnianą Samorządu Studentów SGGW, był przedstawicielem studentów w Senacie SGGW, Parlamencie Studentów RP, samorządach wydziałowych oraz w organizacjach zagranicznych (m.in. Euroleague for Life Sciences).
Radny Ursynowa w latach 2010 – 2014, koncentrował się na tematyce architektury w tym zagospodarowania terenów zieleni w dzielnicy, tematyką edukacji i zdrowia oraz poprawy jakości i komfortu życia Ursynowian.
Zna język włoski, angielski i francuski.
Jest Radnym wybranym z okręgu nr V (Natolin, Kabaty).
Jest Przewodniczącym Komisji Architektury i Ochrony Środowiska, v-ce Przewodniczącym Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Pomocy Rodzinie, członkiem Komisji Edukacji i Sportu, a także Komisji Bezpieczeństwa.

Zainteresowania: wędkarstwo, pieczenie ciast, żeglarstwo, jazda na rowerze, narciarstwo, podróże oraz kultura Włoch.
Krystian Malesa jest również pasjonatem starych samochodów przede wszystkim marki Warszawa.

Więcej na www.KrystianMalesa.pl oraz www.facebook.com/krystianmalesa 
Adres mailowy do korespondencji: krystian@krystianmalesa.pl

Zainteresowania: wędkarstwo, pieczenie ciast, żeglarstwo, jazda na rowerze, narciarstwo, podróże oraz kultura Włoch.
Krystian Malesa jest również pasjonatem starych samochodów przede wszystkim marki Warszawa.

Komisje:

 

Michał Matejka – Przewodniczący Rady

foto - Michała Matejka

Urodzony w 1979 r. Mieszkaniec Ursynowa od 1985 r. Ukończył Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Prawa i Administracji UW na kierunku prawo obecnie doktorant na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Ukończył Wyższy Kurs Obronny dla kierowniczej kadry administracji publicznej na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej oraz studia podyplomowe z zakresu ewaluacji programów rozwoju społeczno-gospodarczego realizowane przez Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG – Uniwersytetu Warszawskiego.

Radny Ursynowa III (w 2002 otrzymał 421 głosów) i IV (w 2006 dostał 1843 głosy) kadencji. Od 2006 roku Przewodniczący Rady Dzielnicy. Od 2008 r. Doradca Ministra Zdrowia, zwolennik budowy Szpitala Południowego na Ursynowie. Należy do Platformy Obywatelskiej od jej powstania czyli 2001 roku.

Skutecznie walczy o budowę parków na Ursynowie. To z jego inicjatywy Rada Dzielnicy podjeła decyzję w sprawie przeniesienia budowy budynków komunalnych z mieszkaniami socjalnymi z rejonu Lasku Brzozowego na ulicę Kłobucką oraz budowy na uratowanym obszarze parku.

Pomimo ataków zwolenników zabudowy przedpola Lasu Kabackiego blokami z sukcesem walczył o ocalenie tego obszaru dla mieszkańców poprzez uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego tak aby w przyszłości móc utworzyć tam park.

Adres mailowy do kontaktów z mieszkańcami: michal.matejka@poursynow.pl

Komisje:

 

Karolina Mioduszewska

foto - Karolina Mioduszewska

Komisje:

 

Anna Wiesława Polarczyk

Anna Polarczyk

Mężatka, troje dorosłych dzieci. Mgr geografii ekonomicznej, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z Ursynowem związana od 1979 roku. W latach 1982-1998 pracowała, jako nauczyciel (SP nr 318), a następnie, jako dyrektor (SP 340) – na Ursynowie. W latach 1994- 1998 radna Gminy Ursynów oraz Członek Zarządu Ursynów ds. Oświaty.
Sprawując mandat radnej gminy Ursynów była m.in. inicjatorką:
• rozbudowy szkół podstawowych – SP nr 310, 318, 323, 324(obecnie Gimnazjum nr 93) i 340;
• powołania Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji oraz budowy krytej pływalni przy ul Hirszfelda 11;
• powołania CIX i CXII Liceum Ogólnokształcącego;
W latach 2004 – 2012 z-ca dyrektora Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji. W 2010 roku otrzymała tytuł „Pasmiss 2009” w plebiscycie organizowanym przez Tygodnik Pasmo na najpopularniejszego mieszkańca Ursynowa.

Adres mailowy do kontaktów z mieszkańcami: annapolarczyk@gmail.com

Komisje:

 

Tomasz Sieradz – Przewodniczący Klubu Radnych PO

Tomasz Sieradz

 

Urodzony w 1965 r. – mieszkaniec Ursynowa. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Ukończył również Podyplomowe Studium Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego a także Studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej – Akademia Menedżerska-Nowoczesna Praktyka Zarządzania Firmą.

Posiada uprawnienia zawodowe, m.in. zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości, posiada również uprawnienia budowlane. Ukończył wyższy kurs obronny w Akademii Obrony Narodowej oraz liczne kursy i szkolenia. Od 2008 jest ekspertem oceniających projekty finansowane ze środków UE w ramach RPOWM 2007-2013.

Karierę zawodową rozpoczął w roku 1989 w Zakładzie Usług Specjalistycznych S.S.P. „Universitas”, gdzie przeszedł drogę od stanowiska referenta do kierownika zakładu. Następnie pracował na Politechnice Warszawskiej i w Zakładzie Energetycznym Warszawa-Teren. W latach 1993 – 1999 był pracownikiem administracji rządowej – pełnił kierownicze funkcje w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej i Ministerstwie Łączności.

W roku 1999 rozpoczął pracę w samorządzie warszawskim. W latach 1999-2002 był wiceprezydentem stolicy, odpowiedzialnym m.in. za rozbudowę i modernizację dróg, tworzenie systemu monitoringu wizyjnego miejsc szczególnie niebezpiecznych, budowę Trasy i Mostu Siekierkowskiego. W latach 2002-2003 był Burmistrzem Ursynowa, a w okresie 2003-2006 pełnił funkcję Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnym za wdrażanie programów finansowanych ze środków UE. W wyborach samorządowych w 2002 roku został wybrany radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Ma za sobą kilkuletnie doświadczenie w pracy w podmiotach gospodarczych. Od 2008 jest ekspertem oceniającym projekty finansowane ze środków UE w ramach RPOWM 2007-2013. W 2014 ponownie został wybrany na radnego Dzielnicy Ursynów. Od 01 września 2011 kieruje Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie. Prywatnie żonaty, dwójka dzieci.

Adres mailowy: tomasz.sieradz@poursynow.pl

Zainteresowania:
Samorząd terytorialny, rozwój regionalny i lokalny, infrastruktura, finansowanie projektów ze środków europejskich ( w ramach programów regionalnych) zwłaszcza w zakresie dróg, transportu, termoizolacji, odnawialnych źródeł energii a także rozwoju przedsiębiorczości.

Komisje:

 

Małgorzata Szymańska


 

 

 

 

Komisje:

 

Ryszard Zięciak


 

 

 

 

 

Wykształcenie wyższe, mgr inż. ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Pracował w biurze konstrukcyjnym aparatury pomiarowej PZT, Okręgowym Laboratorium Poczty i Telekomunikacji, firmie Swedex Universal Co. Ltd. W której kierował pracownią systemów komputerowych (1986-1991), był dyrektorem zakładu elektroniki i członkiem zarządu (1991-1994). W latach 1994-1999 był dyrektorem technicznym w Przedsiębiorstwie Zagranicznym Pulson. W 1997 założył Telsoft Sp.zo.o. i do roku 2009 był prezesem zarządu firmy. W 2011 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami i otrzymał licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami. 

Pomysłodawca, współorganizator i członek Komisji Gospodarczej nadzorującej działalność gospodarczą Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) w tym również organizację stoiska polskiego dla firm teleinformatycznych na targach CeBit w Hanowerze (lata 2002-2005). W latach 2002-2003 (z rekomendacji PIIT) członek Rady Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN). Członek zespołu organizacyjnego III Forum Teleinformatyki Gdańsk 2004 roku. Członek Komitetu Nagrody Międzynarodowych Targów Telekomunikacyjnych Intertelecom w Łodzi. Laureat i członek Kapituły nagrody PIIT.
Mieszkaniec Ursynowskiego Imielina od 1980 roku. Od 20 lat działa w samorządach: gospodarczym – współorganizator Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, spółdzielczym – członek Rady Nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej, terytorialnym – w Radzie Dzielnicy Ursynów w kadencji 2002-2006 i 2010 – 2014.
W latach 2009 – 2010 pełnił funkcję wiceburmistrza Dzielnicy Ursynów odpowiedzialnego za sport, kulturę, gospodarkę nieruchomościami.
Od 2011 roku kieruje Mazowieckim Zarządem Nieruchomości – jednostką budżetową samorządu województwa mazowieckiego zarządzającą nieruchomościami samorządu województwa.
Zainteresowania: sport, dobra książka, film, polityka.

Adres mailowy do korespondencji: ryszard.zieciak@poursynow.pl

Zainteresowania: turystyka i sport, szczególnie tenis, interesuje się problematyką organizacji i zarządzania.

Komisje: