Category Archives: Małgorzata Szymańska

Interpelacja w sprawie wznowienia i kontynuacji akcji krwiodawstwa na Ursynowie.

Pan Piotr Guział

Burmistrz Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

Apeluję do Pana Burmistrza  o podjęcie pilnych działań zmierzających do wznowienia akcji krwiodawstwa na Ursynowie, której byłam pomysłodawcą i organizatorką w ubiegłej kadencji ursynowskiego samorządu.  Akcja polegała na tym, iż w okresie szczególnym pod względem statystyki wypadkowej tj.  w miesiącach wiosennych i letnich kilkakrotnie podjeżdżał pod ursynowski Ratusz ambulans Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa, w którym ursynowscy mieszkańcy licznie oddawali krew dla ofiar wypadków.

Proszę o wznowienie tej szczytnej inicjatywy na Ursynowie, gdyż umożliwia ona Ursynowianom włączenie się w proces niesienia pomocy i ratowania życia innym. W sytuacji pojawienia się jakichkolwiek trudności w kontynuacji tej akcji krwiodawstwa, służę Panu pomocą a w szczególności moją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w tym zakresie.

Proszę Pana Burmistrza o podjęcie pilnych działań w tej sprawie.

 

Z poważaniem,

Małgorzata Szymańska

Radna Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Interpelacja w sprawie rozwiązania problemu zanieczyszczania trawników przez psy.

Pan Piotr Guział

Burmistrz Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

Proszę  o podjęcie pilnych działań zmierzających do rozwiązania problemu zanieczyszczania przez psy ursynowskich parkanów i trawników. Jest to problem, który się nasila wraz z fazą wiosennych roztopów.

Proszę w szczególności o współpracę z zarządami ursynowskich spółdzielni mieszkaniowych w zakresie rozwiązania tego problemu poprzez umieszczenie większej ilości specjalnych koszy na trawnikach  i parkanach znajdujących się na obszarach ww. spółdzielni oraz pomoc w zaopatrzeniu ludzi starszych  w specjalne torebki jednorazowe przeznaczone do usuwania nieczystości należących do nich czworonogów.

Proszę Pana Burmistrza o podjęcie stosownych działań w tej sprawie.

 

Z poważaniem,

Małgorzata Szymańska

Radna Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Interpelacja w sprawie zorganizowanie w ursynowskich gimnazjach kursów pierwszej pomocy.

 

Pan Piotr Guział

Burmistrz Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

Proszę  o podjęcie pilnych działań w celu zorganizowania w ostatnich rocznikach ursynowskich gimnazjów kursów z zakresu niesienia pierwszej pomocy. Potrzeba szkolenia dzieci i młodzieży z zasad udzielania pomocy osobom chorym  lub ofiarom wypadków powinna być traktowana przez władze samorządowe w sposób szczególny.

Proszę zatem Pana Burmistrza o podjęcie stosownych działań w celu porozumienia i współpracy w tej sprawie ze środowiskiem oświatowym na Ursynowie.

 

Z poważaniem,

Małgorzata Szymańska

Radna Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy