Category Archives: Posiedzenia Rady

Sesja Rady Dzielnicy Ursynów – Zaproszenie

Zapraszam do udziału w sesji Rady Dzielnicy, która odbędzie się w dniu 20 lutego (poniedziałek) o godzinie 18:00 w Sali 136 w Ratuszu Dzielnicy Ursynów.

Jednym z punktów jest zatwierdzenie sprawozdania z wykonania Załącznika Dzielnicowego nr XII Dzielnicy Ursynów do budżetu m.st. Warszawy za 2011rok.

Jest to ważna sesja w której możemy wypowiedzieć się na temat działalności obecnego Zarządu pod przewodnictwem Guziała.

Myślę, że Guział ściągnie swoich zwolenników, którzy będą negatywnie reagowali na nasze wystąpienia.

Nasi zwolennicy na sali mogą reagować przeciwnie –  wspierając naszych Radnych.

Można również wypowiadać się w tym i innych tematach.

Serdecznie zapraszam.

Ryszard Zięciak

Sekretarz Koła Ursynów

Sesja X Rady Dzielnicy Ursynów 20 kwietnia 2011 – porządek obrad

Projekty uchwał:

 • w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na rok 2011
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Imielina
 • w sprawie wyrażenia opinii o zmianach Uchwały Nr VI/100/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2011 – 2033 oraz Załącznika Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do uchwały nr VI/101/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2011r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale Nr 140 z dnia 12 kwietnia 2011 r.
 • w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do Uchwały Nr VI/101/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale Nr 115 z dnia 22 marca 2011 r.
 • w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do Uchwały Nr VI/101/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale Nr 141 z dnia 12 kwietnia 2011 r.
 • w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr VI/101/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 117 z dnia 29.03.2011r. do budżetu na 2011 r.

 

Porządek obrad 9 sesji Rady Dzielnicy Ursynów

Porządek obrad IX Sesji Rady Dzielnicy Ursynów w dniu 15 marca 2011 r. AL. KEN 61,

sala konferencyjna, godz. 1730

 1. Zmiany w porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z VII sesji Rady Dzielnicy Ursynów z dnia 27.01.2011 oraz  VIII sesji Rady Dzielnicy Ursynów dnia 10.02.2011.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr VI/101/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 68 z dnia 22 lutego 2011 r. – Druk nr 68.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach Uchwały Nr VI/100/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2011-2033 oraz załącznika Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy do Uchwały nr VI/101/2011 Rady m. st.  Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu m. st. Warszawy na 2011 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 70 z dnia 22 lutego 2011 r.  – Druk nr 69.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr VI/101/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 71 z dnia 22 lutego 2011 r. – Druk nr 70.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień dla Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy na rok 2011 – Druki nr 66 i 67.
 7. Rozpatrzenie Stanowiska Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie zamiaru likwidacji urzędów pocztowych na terenie Dzielnicy Ursynów– Druk nr 71.
 8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 9. Informacje Burmistrza Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.