Rada Dzielnicy Ursynów – 6 sesja poświęcona powołaniu komisji roboczych Rady Dzielnicy Ursynów

18 stycznia 2011 roku odbyła się, zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek Klubu Radnych PO, 6 sesja Rady Dzielnicy Ursynów. Uznaliśmy, zwołanie tego posiedzenia za konieczność, bowiem przez prawie dwa miesiące od wyboru nowej Rady Dzielnicy, rządząca Ursynowem koalicja PIS-NU nie znalazła czasu by w trakcie ostatnich 5 sesji zwołanych w trybie nadzwyczajnym, zająć się powołaniem komisji roboczych, które są podstawą działania Rady.

W moim przekonaniu jesteśmy konstruktywną opozycją. Interesują nas przede wszystkim sprawy Ursynowa i przyszłość naszych mieszkańców, a w każdym bądź razie poprawa warunków i komfortu życia na Ursynowie. To przecież zapowiadaliśmy w wyborach samorządowych. 18 stycznia odbyła się zwołana w trybie nadzwyczajnym, na nasz wniosek się szósta sesja Rady Dzielnicy, warto zaznaczy, że była to druga rada w nowej kadencji poświęcona sprawom merytorycznym.  Wtorkowa Rada została zwołana by zająć się rozpatrzeniem naszego wniosku o powołanie komisji merytorycznych i Komisji Rewizyjnej w Radzie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy. Zależało nam na rozpoczęciu normalnej pracy Rady. Mimo, iż w Radzie mieliśmy różne poglądy na temat ilości Komisji, ich nazw i zakresów działania to sądzę, że wartym odnotowania jest fakt, że jako wnioskodawcy zgodziliśmy się na wprowadzenie większość zmian proponowanych przez koalicję PIS – Nasz Ursynów. W naszej ocenie, bowiem nie nazwa zdecyduje, co zrobimy i jak w efekcie zostaniemy ocenieni. Zgodnie z naszą zapowiedzią będziemy popierali wszystkie korzystne dla Ursynowa rozwiązania, natomiast piętnowali niekompetencję i arogancję władzy.” – powiedział Tomasz Sieradz, Przewodniczący Klub Radnych PO Dzielnicy Ursynów.

Klub Radnych PO zgłosił własny projekt uchwały o powołaniu komisji, uznaliśmy także za zasadne wprowadzenie poprawek zgłoszonych przez PIS-NU, z zastrzeżeniem poważnych wątpliwości związanych z pomysłem powołania MEGA Komisji zajmującej się kwestiami edukacji, sportui promocji w dzielnicy Ursynów.

Jako Klub wycofaliśmy się z kandydowania na stanowiska Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Komisji, decyzję taka podjęliśmy po próbie „zdalnego” przypisania naszych radnych na te stanowiska, przez rządzącą obecnie większość w Radzie. Platforma Obywatelska, jako największy Klub w Radzie, nie może być traktowana, jako grupa, która można sobie dowolnie dysponować.  Praktyka ręcznego sterowania Radą jest dobrze widoczna w tej kadencji, ale tego typu techniki i sprowadzanie Rady przez Zarząd dzielnicy do roli „maszynki do głosowania” nie jest przez nas akceptowane.

Nasz cel został osiągnięty, powołane zostały Komisje, a radni PO zajmą się w nich normalną pracą na rzecz Ursynowa.