Interpelacja w sprawie umowy z Kabaty Dance Studio Małgorzata Dmowska w programie „Zima w Mieście 2011” na Ursynowie.

Pan Piotr Guział – Burmistrz dzielnicy Ursynów

Interpelacja w sprawie umowy z Kabaty Dance Studio Małgorzata Dmowska w programie  „Zima w Mieście 2011” na Ursynowie.

Zajęcia taneczne realizowane są przez Kabaty Dance Studio w ramach akcji „Zima w Mieście” i „Lato w Mieście” po raz trzeci. Wzbogacają program akcji i prowadzone są w sposób ciekawy i atrakcyjny.

Całkowicie się z tym stwierdzeniem zgadzam. Moje obawy budzi fakt znacznego wzrostu ceny usługi szczególnie w przypadku, gdy umowa jest podpisana z osobą związaną bezpośrednio z radnym „Naszego Ursynowa”.

W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie wzrostu kosztów usługi o 39,8% ( Lato w Mieście 2010 – 220 zł/godzina , Zima w Mieście 2011 – 307,50 zł/godzina).

Czy możliwości negocjacji cen usługi są ograniczone przez związki rodzinne osoby realizującej umowę z radnym  „Naszego Ursynowa”?

Ryszard Zięciak

Radny