Interpelacja dot. pomocy osobom poszkodowanym podczas pożaru budynku przy ulicy Kokosowej 1/5.

Pan Piotr Guział, Burmistrz dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

I N T E R P E L A C J A

w sprawie rozszerzenia informacji dotyczącej pomocy osobom poszkodowanym podczas pożaru budynku przy ulicy Kokosowej 1/5.

W nawiązaniu do przedstawionej przeze mnie informacji i prośby o zweryfikowanie zapisu na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów dotyczącego pomocy poszkodowanym w pożarze budynku przy ulicy Kokosowej 1/5 uprzejmie proszę o dokonanie tych zmian.

Uważam, że wyróżnienie instytucji, którym na sercu leży pomoc bliźnim może zmotywować innych, do zaangażowania się w podobne działania.

Poniżej przedstawiam zapis na stronie internetowej OPS Ursynów:

„Dyrektor Ośrodka serdecznie dziękuje wszystkim, którzy wsparli Ośrodek w pomocy osobom poszkodowanym w pożarze, a w szczególności:
Pani Romie Łojewskiej Prezesowi Stowarzyszenia Społeczników „ARIADNA” mieszczącego się przy ul. Warchałowskiego 6 za przekazanie odzieży i suchego prowiantu w dniu pożaru,
Pani Monice Siewierskiej Dyrektorowi Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz pracownikom za udostępnienie miejsc w hostelu przy ul. 6-sierpnia 1/5 dla poszkodowanych mieszkańców,
Pani Bożennie Kościelak Prezesowi Agencji Służby Społecznej B. Kościelak Spółka Jawna oraz pracownikom za dostarczenie dodatkowych gorących posiłków do punktu żywieniowego przy ul. Stryjeńskich 19.

Ryszard Zięciak – Radny Dzielnicy Ursynów