INTERPELACJA w sprawie budowy chodnika w obszarze działki nr. 43 tj. na terenie samodzielnie zaaranżowanego przez część mieszkańców Kabat skwerku „Nasz Park”

 

 

Pan Piotr Guział

Burmistrz Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

Wnoszę o budowę chodnika na obszarze miejskiej działki nr 43, leżącej u zbiegu ulic Pala Telekiego i Al. Komisji Edukacji Narodowej przy północnym wejściu do stacji metra Kabaty.

Dzięki oddolnej inicjatywie i zaangażowaniu finansowemu mieszkańców budynków mieszczących się w bezpośrednim sąsiedztwie ww. działki na jej obszarze powstał  profesjonalnie zaaranżowany i zagospodarowany skwer „Nasz Park”. Niestety brakuje w nim chodnika, który umożliwiłby sprawne przedostanie się pieszych do stacji metra. Oczywiście skwerek przecina naturalna ścieżka, którą mieszkańcy regularnie przemierzają, brodząc nierzadko w błocie i kałużach pojawiających się każdorazowo po najmniejszych nawet opadach deszczu.

Proszę Pana Burmistrza o podjęcie stosownych działań zmierzających do wybudowania chodnika na sąsiedzkim skwerku „Nasz Park” oraz przedstawienie ich w formie harmonogramu prac.

 

Z poważaniem,

 

Sylwia Krajewska

Radna Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy