Interpelacja w sprawie budowy miejsc parkingowych wzdłuż osi jezdni ul. Jeżewskiego

Pan Piotr Guział

Burmistrz Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

Wnoszę o budowę miejsc parkingowych wzdłuż osi jezdni ul. Jeżewskiego tj. wzdłuż jej północnego odcinka.

Mój postulat znajduje uzasadnienie w rażącym spadku widoczności na ww. ulicy oraz w dużym zagrożeniu bezpieczeństwa pieszych i kierujących pojazdami na tej ulicy. Północny  pas jezdni ul. Jeżewskiego jest zajęty przez  samochody zaparkowane przez mieszkańców okolicznych budynków i odbiorców usług gastronomicznych oraz rekreacyjno-sportowych. Zajęcie północnego odcinka jezdni przez zaparkowane samochody zwęża pas drogowy uniemożliwiając dwukierunkowy ruch pojazdów

Ponadto ograniczona do minimum widoczność w pasie drogowym ul. Jeżewskiego w sposób bezpośredni zagraża bezpieczeństwu mieszkańców okolicznych osiedli a w szczególności zagraża matkom z małymi dziećmi oraz osobom starszym, które   uczęszczają do pobliskiego Parku Przy Bażantarni przechodząc przez zastawioną samochodami ul. Jeżewskiego.

Proszę Pana Burmistrza o podjęcie stosownych działań zmierzających do wybudowania parkingów wzdłuż osi jedni ul. Jeżewskiego oraz przedstawienie ich w formie szczegółowego harmonogramu.

 

Z poważaniem,

Sylwia Krajewska

Radna Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy