Interpelacja w sprawie odwodnienie terenu przy placu zabaw w Parku „Przy Bażantarni”

Pan Piotr Guział

Burmistrz Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

Proszę  Pana Burmistrza o podjęcie pilnych działań w zakresie odwodnienia terenu przy placu zabaw w Parku „Przy Bażantarni”. Wiosenne roztopy uwidaczniają problem związany z odprowadzeniem wód z terenu placu zabaw w Parku „Przy Bażantarni”. Problem ten pojawia się również każdorazowo po wystąpieniu intensywnych opadów deszczu. Wówczas na obszarze leżącym pomiędzy placem zabaw a  chodnikiem w Al. Kasztanowej w zagłębieniu terenu powstaje rozlewisko. Woda często zalewa część placu zabaw przeznaczonego dla najmłodszych dzieci, będących w grupie wiekowej 1-4 lata oraz część parkowego chodnika.

Proszę Pana Burmistrza o pilne podjęcie stosownych działań w sprawie usunięcia przyczyny zbierania się wody na części placu zabaw w Parku „Przy Bażantarni”.

 

 

Z poważaniem,

Sylwia Krajewska

Radna Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy