Interpelacja w sprawie rozwiązania problemu komunikacyjnego powstałego na skrzyżowaniu ulic: Wąwozowa – Rosoła – Relaksowa

Pan Piotr Guział

Burmistrz Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

Proszę  o podjęcie pilnych działań zmierzających do rozwiązania problemu a w szczególności trudności komunikacyjnych powstałych u zbiegu ulic Wąwozowej, Rosoła i Relaksowa. Istniejąca organizacja ruchu uniemożliwia włączenie się do ruchu samochodów wjeżdżających i wyjeżdżających z/do ul. Relaksowa, podporządkowanej w stosunku do ulicy Wąwozowej i Rosoła. Ta ostatnia ulica stanowi dojazd mieszkańców do dużych osiedli wielorodzinnych i jednorodzinnych. W konsekwencji na skrzyżowaniu ulic: Wąwozowej, Rosoła i Relaksowej, na których występuje duże natężenie ruchu, dochodzi do częstych kolizji i stłuczek.

Proszę o rozważenie instalacji sygnalizacji świetlnej umożliwiającej sprawny przejazd przez ww. skrzyżowanie bądź jego przebudowę na bezkolizyjne rondo.

Proszę Pana Burmistrza o pilne podjęcie stosownych działań w tej sprawie.

 

Z poważaniem,

 

Sylwia Krajewska

Radna Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy