Interpelacja w sprawie rozwiązania problemu komunikacyjnego powstałego na skrzyżowaniu ulic: Wąwozowa – Stryjeńskich – Rybałtów

 

Pan Piotr Guział

Burmistrz Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

Proszę  Pana Burmistrza o podjęcie pilnych działań zmierzających do rozwiązania problemu a w szczególności trudności komunikacyjnych powstałych u zbiegu ulic Wąwozowej, Stryjeńskich i Rybałtów.

Istniejąca organizacja ruchu uniemożliwia włączenie się do ruchu samochodów wjeżdżających i wyjeżdżających z/do ul. Rybałtów, podporządkowanej w stosunku do ul. Wąwozowej i ul. Stryjeńskich. Ulica Rybałtów stanowi dojazd dużej liczby mieszkańców do osiedli wielorodzinnych jak również do parafii. św. Ojca Pio. W konsekwencji na skrzyżowaniu ulic: Wąwozowej, Stryjeńskich i Rybałtów dochodzi do częstych kolizji i stłuczek. Proszę o rozważenie instalacji na ww. skrzyżowaniu sygnalizacji świetlnej bądź przebudowy tegoż skrzyżowania na bezkolizyjne rondo.

Proszę Pana Burmistrza o podjęcie stosownych działań w tej sprawie.

 

Z poważaniem,

Sylwia Krajewska

Radna Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy