Interpelacja w sprawie rozwiązania problemu zanieczyszczania trawników przez psy.

Pan Piotr Guział

Burmistrz Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

Proszę  o podjęcie pilnych działań zmierzających do rozwiązania problemu zanieczyszczania przez psy ursynowskich parkanów i trawników. Jest to problem, który się nasila wraz z fazą wiosennych roztopów.

Proszę w szczególności o współpracę z zarządami ursynowskich spółdzielni mieszkaniowych w zakresie rozwiązania tego problemu poprzez umieszczenie większej ilości specjalnych koszy na trawnikach  i parkanach znajdujących się na obszarach ww. spółdzielni oraz pomoc w zaopatrzeniu ludzi starszych  w specjalne torebki jednorazowe przeznaczone do usuwania nieczystości należących do nich czworonogów.

Proszę Pana Burmistrza o podjęcie stosownych działań w tej sprawie.

 

Z poważaniem,

Małgorzata Szymańska

Radna Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy