Interpelacja w sprawie skansenu „Muzeum Wsi Warszawskiej”

Pan Piotr Guział

Burmistrz Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

W nawiązaniu do licznych doniesień prasowych proszę o udzielenie wyjaśnień dotyczących zaangażowania Pana Burmistrza i  Zarządu Dzielnicy Ursynów w inicjatywę utworzenia na terenie Ursynowa skansenu „Muzeum Wsi Warszawskiej”.

Proszę o przedstawienie szczegółowej informacji dotyczącej ww. skansenu, a w szczególności proszę wskazać rozważaną dla tego obiektu lokalizację, planowaną powierzchnię,  termin realizacji obiektu oraz wysokość środków oraz źródło finansowania niezbędne dla utworzenia w Dzielnicy Ursynów i utrzymania skansenu „Muzeum Wsi Warszawskiej”.

 

Z poważaniem,

Sylwia Krajewska

Radna Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy