Interpelacja w sprawie wznowienia i kontynuacji akcji krwiodawstwa na Ursynowie.

Pan Piotr Guział

Burmistrz Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

Apeluję do Pana Burmistrza  o podjęcie pilnych działań zmierzających do wznowienia akcji krwiodawstwa na Ursynowie, której byłam pomysłodawcą i organizatorką w ubiegłej kadencji ursynowskiego samorządu.  Akcja polegała na tym, iż w okresie szczególnym pod względem statystyki wypadkowej tj.  w miesiącach wiosennych i letnich kilkakrotnie podjeżdżał pod ursynowski Ratusz ambulans Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa, w którym ursynowscy mieszkańcy licznie oddawali krew dla ofiar wypadków.

Proszę o wznowienie tej szczytnej inicjatywy na Ursynowie, gdyż umożliwia ona Ursynowianom włączenie się w proces niesienia pomocy i ratowania życia innym. W sytuacji pojawienia się jakichkolwiek trudności w kontynuacji tej akcji krwiodawstwa, służę Panu pomocą a w szczególności moją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w tym zakresie.

Proszę Pana Burmistrza o podjęcie pilnych działań w tej sprawie.

 

Z poważaniem,

Małgorzata Szymańska

Radna Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy