Interpelacja w sprawie zainstalowania oświetlenia na ogólnodostępnych placach zabaw przy ul. Pala Telekiego i na placu zabaw w Parku „Moczydełko”

Pan Piotr Guział

Burmistrz Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

Wnoszę o zainstalowanie oświetlenia na placach zabaw zlokalizowanych przy ul. Pala Telekiego oraz w Parku „Moczydełko”.

Zdaniem mieszkańców Kabat montaż infrastruktury oświetleniowej ograniczy aktywność wandali oraz osób spożywających alkohol na terenie ww. placów zabaw.

Montaż instalacji oświetleniowej ułatwiłby również sąsiedzki monitoring tychże placów przez mieszkańców okolicznych osiedli. To z kolei przyczyniłoby się do utrzymania tych nowoczesnych i kolorowych obiektów w nienaruszonym stanie technicznym i estetycznym.

Proszę Pana Burmistrza o podjęcie stosownych działań zmierzających do instalacji oświetlenia na ww. placach zabaw oraz przedstawienie ich w formie szczegółowego harmonogramu.

 

 

Z poważaniem,

Sylwia Krajewska

Radna Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy