interpelacja w sprawie zamieszczenia na głównej stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zakładki dotyczącej realizowanym dotychczas oraz planowanym w roku 2011 projektów Dzielnicy Ursynów finansowanych ze środków UE

 

 

Pan Piotr Guział

Burmistrz Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

Proszę  o zamieszczenia na głównej stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zakładki (bajeru), poświęconej dotychczas realizowanym oraz planowanym w roku 2011  w  Dzielnicy Ursynów projektom finansowanych z funduszy UE.

Zwiększy to łatwość dostępu mieszkańców Ursynowa do ww. informacji oraz pozwoli im na bieżąco śledzić stopień zaangażowanie Zarządu Dzielnicy  w inicjatywy finansowane ze środków unijnych.

Proszę Pana Burmistrza o podjęcie stosownych działań w tej sprawie.

 

Z poważaniem,

 

Sylwia Krajewska

Radna Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy