Interpelacja w sprawie zamieszczenia na głównej stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zakładki poświęconej budowanym w Dzielnicy Ursynów parkom

 

 

Pan Piotr Guział

Burmistrz Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

Proszę  Pana Burmistrza o zamieszczenie na głównej stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zakładki – banneru, poświęconej budowanym w kadencji 2010 – 2014 w Dzielnicy Ursynów parkom: Park Przy Bażantarni, Park Lasek Brzozowy i  Park im. Romana Kozłowskiego.

Proszę, by w zakładce tej załączono projekty parków, uwzględniające poszczególne etapy inwestycji a także wizualizacje. Proszę również o zamieszczenie bieżących informacji dotyczących podjętych przez Zarząd obecnej kadencji działań na rzecz realizacji poszczególnych etapów zadań inwestycyjnych.

Ww. zakładka umożliwi mieszkańcom Ursynowa dogodny wgląd w plany budowanych parków jak również pozwoli im na bieżąco śledzić stopień realizacji poszczególnych etapów inwestycji.

Proszę Pana Burmistrza o podjęcie stosownych działań w tej sprawie.

 

Z poważaniem,

 

Sylwia Krajewska

Radna Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy