Interpelacja w sprawie zorganizowanie w ursynowskich gimnazjach kursów pierwszej pomocy.

 

Pan Piotr Guział

Burmistrz Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

Proszę  o podjęcie pilnych działań w celu zorganizowania w ostatnich rocznikach ursynowskich gimnazjów kursów z zakresu niesienia pierwszej pomocy. Potrzeba szkolenia dzieci i młodzieży z zasad udzielania pomocy osobom chorym  lub ofiarom wypadków powinna być traktowana przez władze samorządowe w sposób szczególny.

Proszę zatem Pana Burmistrza o podjęcie stosownych działań w celu porozumienia i współpracy w tej sprawie ze środowiskiem oświatowym na Ursynowie.

 

Z poważaniem,

Małgorzata Szymańska

Radna Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy