Krystian Malesa – numer 8 w okręgu 5

10458491_769038023167483_8756149086203523354_n

Urodziłem się 20 lipca 1984 roku w Warszawie.

Od zawsze mieszkam na południowym Ursynowie. Na Ursynowie się wychowałem i tu chcę mieszkać.

Z wykształcenia jestem architektem krajobrazu i ekonomistą, z zamiłowania społecznikiem, po prostu lubię pomagać innym. Od 2010 roku jestem radnym Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy wybranym z okręgu nr V (Natolin, Kabaty).

Posiadam dwa tytuły magistra jako absolwent Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Jestem doktorantem SGGW i w następnym roku zamierzam obronić swoją pracę doktorską, która jest poświęcona roli i kosztom utrzymania parków miejskich na przykładzie m.st. Warszawy.

Jestem stypendystą uniwersytetów we Florencji oraz w Tbilisi.

Moja wieloletnia pasja do Włoch i języka włoskiego spowodowała, że pracuję również jako tłumacz języka włoskiego.

Od dzieciństwa jestem wolontariuszem i pomagam osobom niepełnosprawnym, współpracuję z Fundacją „Zobaczyć Świat”. „W nagrodę” za pomoc innym mając 12 lat zostałem laureatem ogólnopolskiego Konkursu 8 Wspaniałych.

Mam dusze społecznika, znajomi mówią, że odziedziczyłem tę cechę po Tacie.

Od kiedy pamiętam, działałem w samorządach szkolnych, byłem Przewodniczącym Samorządu Szkolnego w SP 325 (na ul. Na Uboczu 9) oraz w XXXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego.

Na Uczelni zakładałem Radę Uczelnianą Samorządu Studentów SGGW, byłem przedstawicielem studentów (m.in. w Senacie SGGW, Parlamencie Studentów RP, samorządach wydziałowych) oraz w organizacjach zagranicznych (m.in. Euroleague for Life Sciences).

Znam język włoski, angielski i francuski.

Moje hobby to: wędkarstwo, pieczenie ciast, żeglarstwo, jazda na rowerze, narciarstwo oraz podróże.

Jestem również wielkim pasjonatem starych samochodów przede wszystkim marki Warszawa.