Pomagamy Marcie z Ursynowa – akcja charytatywna

Przyłączamy się do apelu organizatorów koncertu kierownictwa Domu Kultury Imielin:
W dniu 11 lutego 2012 roku organizujemy w DK „Imielin” imprezę charytatywną
dla mieszkanki Ursynowa Marty Agnieszczak lat 15.
Marta mieszka na ul. Zaruby, jest pod opieką Fundacji Serce Dziecka
(w załączeniu ulotka).
Do udziału w imprezie zgłosiły się już: zespoły dziecięce i młodzieżowe, wokaliści, Krystyna Wysoka-Kochan., Izabela Wardak, Eugeniusz Strociak, śpiewający
i grający przyjaciele Marty. Czekamy na dalsze zgłoszenia.
Występom, które planujemy na ok. 4 godziny (startujemy o godz. 16.00) będą towarzyszyły inne działania prowadzone na terenie placówki:
– młodzież przygotowuje loterię fantową,
– aukcja prac plastycznych przekazanych na ten cel,
– plastycy będą wykonywali w czasie imprezy, z dziećmi i młodzieżą, prace
plastyczne, które również trafią na aukcję,
– młodzież i dorośli będą wykonywali portrety zainteresowanym uczestnikom
imprezy za dar serca (wrzutki do puszek).
Zwracamy się z serdeczną prośbą o pomoc w zorganizowaniu imprezy i zbiórki pieniążków na leczenie Marty.
Serdecznie dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam
Teresa Pawłowska