Porządek obrad 9 sesji Rady Dzielnicy Ursynów

Porządek obrad IX Sesji Rady Dzielnicy Ursynów w dniu 15 marca 2011 r. AL. KEN 61,

sala konferencyjna, godz. 1730

  1. Zmiany w porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołów z VII sesji Rady Dzielnicy Ursynów z dnia 27.01.2011 oraz  VIII sesji Rady Dzielnicy Ursynów dnia 10.02.2011.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr VI/101/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 68 z dnia 22 lutego 2011 r. – Druk nr 68.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach Uchwały Nr VI/100/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2011-2033 oraz załącznika Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy do Uchwały nr VI/101/2011 Rady m. st.  Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu m. st. Warszawy na 2011 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 70 z dnia 22 lutego 2011 r.  – Druk nr 69.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr VI/101/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 71 z dnia 22 lutego 2011 r. – Druk nr 70.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień dla Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy na rok 2011 – Druki nr 66 i 67.
  7. Rozpatrzenie Stanowiska Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie zamiaru likwidacji urzędów pocztowych na terenie Dzielnicy Ursynów– Druk nr 71.
  8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
  9. Informacje Burmistrza Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.