Rada Dzielnicy Ursynów – co nowego …….

Na czwartkowym posiedzeniu Rady Dzielnicy Ursynów burmistrz Guział prezentował w sprawozdaniu z wykonania budżetu dzielnicy za 2013 rok własne „osiągnięcia”.
Jak zwykle umiejętnie dobierając i obrazując dane w kolorowych słupkach wykazywał swoją wyższość nad innymi burmistrzami Warszawy w tej i poprzednich kadencjach. Szczycił się wysokim przekroczeniem planu dochodów dzielnicy i umiejętnościami zarządzania. Jak zwykle niepowodzenia przypisywał niechęci „dużego Ratusza” i związanym z tym brakiem odpowiedniego finansowania. Prawda jest jednak inna.
W latach 2011 i 2012 roku osiągnięte dochody dzielnicy Ursynów wyniosły odpowiednio: 82 mln zł w 2011r i 93 mln zł w 2012 roku. Mimo widocznego poziomu dochodu w latach 2011 i 2012 oraz tendencji wzrostowych , na 2013 rok zaplanowano 74 mln zł. Zaniżenie planowanych dochodów na 2013 rok pozwoliło uzyskać 20 mln nadwyżkę ( osiągnięto 94,7 mln zł) i umożliwiło późniejsze chwalenie się kolejnym „sukcesem”.
Ciągłe narzekanie na niskie finansowanie dzielnicy przez „duży Ratusz” postanowiłem sprawdzić w zestawieniu tabelarycznym wskaźnika samofinansowania dzielnic Warszawy w latach 2011, 2012 i 2013.
Wskaźnik samofinansowania określa w jakim stosunku do swojego budżetu dzielnice finansują się z własnych dochodów. Zestawienie zaprzecza twierdzeniom burmistrza Guziała i radnych koalicji Nasz Ursynów – PiS.
2011 2012 2013
Ursynów 27,2% 29,8% 29,3%
Wola 51,5% 58,7% 57,8%
Bemowo 23,7% 23,0% 39,9%
Mokotów 56,3% 58,0% 61,7%
Ochota 52,8% 59,5% 56,0%
Praga Północ 31,6% 36,4% 42,1%
Praga Południe 37,1% 42,4% 43,1%

Pod względem samofinansowania Ursynów zajmuje : 12 miejsce w 2011 i 2012 roku i 14 miejsce w 2013 roku. Tylko 6 dzielnic w 2011 i 2012 i 4 dzielnice w 2013 roku otrzymuje większą (procentowo) niż Ursynów dotację z „dużego” Ratusza. Pozostałe – niższą
Wnioski nasuwają się same. Środki Ursynowa w ok. 70% pochodzą z „miasta”. W innych dzielnicach miasto „dokłada” mniej niż do Ursynowa. I gdzie tu brak finansowania ?