Sesja X Rady Dzielnicy Ursynów 20 kwietnia 2011 – porządek obrad

Projekty uchwał:

  • w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na rok 2011
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Imielina
  • w sprawie wyrażenia opinii o zmianach Uchwały Nr VI/100/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2011 – 2033 oraz Załącznika Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do uchwały nr VI/101/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2011r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale Nr 140 z dnia 12 kwietnia 2011 r.
  • w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do Uchwały Nr VI/101/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale Nr 115 z dnia 22 marca 2011 r.
  • w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do Uchwały Nr VI/101/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale Nr 141 z dnia 12 kwietnia 2011 r.
  • w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr VI/101/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 117 z dnia 29.03.2011r. do budżetu na 2011 r.