Tag Archives: Sesja Rady Dzielnicy

Sesja X Rady Dzielnicy Ursynów 20 kwietnia 2011 – porządek obrad

Projekty uchwał:

 • w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na rok 2011
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Imielina
 • w sprawie wyrażenia opinii o zmianach Uchwały Nr VI/100/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2011 – 2033 oraz Załącznika Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do uchwały nr VI/101/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2011r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale Nr 140 z dnia 12 kwietnia 2011 r.
 • w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do Uchwały Nr VI/101/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale Nr 115 z dnia 22 marca 2011 r.
 • w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do Uchwały Nr VI/101/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale Nr 141 z dnia 12 kwietnia 2011 r.
 • w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr VI/101/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 117 z dnia 29.03.2011r. do budżetu na 2011 r.

 

Porządek obrad 9 sesji Rady Dzielnicy Ursynów

Porządek obrad IX Sesji Rady Dzielnicy Ursynów w dniu 15 marca 2011 r. AL. KEN 61,

sala konferencyjna, godz. 1730

 1. Zmiany w porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z VII sesji Rady Dzielnicy Ursynów z dnia 27.01.2011 oraz  VIII sesji Rady Dzielnicy Ursynów dnia 10.02.2011.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr VI/101/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 68 z dnia 22 lutego 2011 r. – Druk nr 68.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach Uchwały Nr VI/100/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2011-2033 oraz załącznika Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy do Uchwały nr VI/101/2011 Rady m. st.  Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu m. st. Warszawy na 2011 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 70 z dnia 22 lutego 2011 r.  – Druk nr 69.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr VI/101/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 71 z dnia 22 lutego 2011 r. – Druk nr 70.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień dla Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy na rok 2011 – Druki nr 66 i 67.
 7. Rozpatrzenie Stanowiska Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie zamiaru likwidacji urzędów pocztowych na terenie Dzielnicy Ursynów– Druk nr 71.
 8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 9. Informacje Burmistrza Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.

 

 

Rada Dzielnicy Ursynów – 6 sesja poświęcona powołaniu komisji roboczych Rady Dzielnicy Ursynów

18 stycznia 2011 roku odbyła się, zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek Klubu Radnych PO, 6 sesja Rady Dzielnicy Ursynów. Uznaliśmy, zwołanie tego posiedzenia za konieczność, bowiem przez prawie dwa miesiące od wyboru nowej Rady Dzielnicy, rządząca Ursynowem koalicja PIS-NU nie znalazła czasu by w trakcie ostatnich 5 sesji zwołanych w trybie nadzwyczajnym, zająć się powołaniem komisji roboczych, które są podstawą działania Rady.

W moim przekonaniu jesteśmy konstruktywną opozycją. Interesują nas przede wszystkim sprawy Ursynowa i przyszłość naszych mieszkańców, a w każdym bądź razie poprawa warunków i komfortu życia na Ursynowie. To przecież zapowiadaliśmy w wyborach samorządowych. 18 stycznia odbyła się zwołana w trybie nadzwyczajnym, na nasz wniosek się szósta sesja Rady Dzielnicy, warto zaznaczy, że była to druga rada w nowej kadencji poświęcona sprawom merytorycznym.  Wtorkowa Rada została zwołana by zająć się rozpatrzeniem naszego wniosku o powołanie komisji merytorycznych i Komisji Rewizyjnej w Radzie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy. Zależało nam na rozpoczęciu normalnej pracy Rady. Mimo, iż w Radzie mieliśmy różne poglądy na temat ilości Komisji, ich nazw i zakresów działania to sądzę, że wartym odnotowania jest fakt, że jako wnioskodawcy zgodziliśmy się na wprowadzenie większość zmian proponowanych przez koalicję PIS – Nasz Ursynów. W naszej ocenie, bowiem nie nazwa zdecyduje, co zrobimy i jak w efekcie zostaniemy ocenieni. Zgodnie z naszą zapowiedzią będziemy popierali wszystkie korzystne dla Ursynowa rozwiązania, natomiast piętnowali niekompetencję i arogancję władzy.” – powiedział Tomasz Sieradz, Przewodniczący Klub Radnych PO Dzielnicy Ursynów.

Klub Radnych PO zgłosił własny projekt uchwały o powołaniu komisji, uznaliśmy także za zasadne wprowadzenie poprawek zgłoszonych przez PIS-NU, z zastrzeżeniem poważnych wątpliwości związanych z pomysłem powołania MEGA Komisji zajmującej się kwestiami edukacji, sportui promocji w dzielnicy Ursynów.

Jako Klub wycofaliśmy się z kandydowania na stanowiska Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Komisji, decyzję taka podjęliśmy po próbie „zdalnego” przypisania naszych radnych na te stanowiska, przez rządzącą obecnie większość w Radzie. Platforma Obywatelska, jako największy Klub w Radzie, nie może być traktowana, jako grupa, która można sobie dowolnie dysponować.  Praktyka ręcznego sterowania Radą jest dobrze widoczna w tej kadencji, ale tego typu techniki i sprowadzanie Rady przez Zarząd dzielnicy do roli „maszynki do głosowania” nie jest przez nas akceptowane.

Nasz cel został osiągnięty, powołane zostały Komisje, a radni PO zajmą się w nich normalną pracą na rzecz Ursynowa.