Tomasz Sieradz – jedynka w okręgu 4

1801199_766195226785096_371718549852926514_o
Tomasz Sieradz – (49 lat) warszawiak z urodzenia, ursynowianin z wyboru.

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Ukończył również Podyplomowe Studium Administracji na Wydziale Prawa i Administracji UW oraz Akademię Menedżerską w SGH. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w pracy w administracji rządowej i samorządowej.

W latach 1993 – 1999 pełnił kierownicze funkcje w Ministerstwach Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Łączności. Od piętnastu lat związany jest z samorządem terytorialnym. W latach 1999-2002 był wiceprezydentem stolicy, odpowiedzialnym m.in. za rozbudowę i modernizację dróg, tworzenie systemu monitoringu wizyjnego miejsc szczególnie niebezpiecznych.

Z ramienia Zarządu m. st. Warszawy pełnił także funkcję Przewodniczącego Zarządu Budowy Trasy i Mostu Siekierkowskiego, największej w tamtym okresie w kraju samorządowej inwestycji drogowej.

W wyborach samorządowych w 2002 roku został wybrany radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Był także burmistrzem Ursynowa. W latach 2003-2006 został członkiem Zarządu Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnym za wdrażanie programów finansowanych ze środków UE.

Ma za sobą kilkuletnie doświadczenie w pracy w podmiotach gospodarczych. Od 2008 jest ekspertem oceniającym projekty finansowane ze środków UE w ramach RPOWM 2007-2013.

W 2010 został wybrany na radnego Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy. Od 01 września 2011 kieruje Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie. Prywatnie żonaty, dwójka dzieci