Zofia Trębicka – numer 1 do Rady Miasta

10712404_837257679637826_8721629314127640999_o

Szanowni Państwo,

16 listopada 2014 r wybieramy samorząd. Jestem kandydatką do Rady Miasta Warszawy z okręgu Ursynów-Wilanów, z listy nr 4 Platforma Obywatelska, miejsce nr 1.
Działam w Radzie Miasta od dwóch kadencji. Pracowałam w komisjach infrastruktury, gospodarki i ochrony środowiska. W tym czasie zrealizowanych zostało wiele inwestycji usprawniających transport w Warszawie. Powstały nowe węzły komunikacyjne np. Marsa, Łopuszańska, nowe linie tramwajowe, nowe ulice np. KEN łączący Ursynów z Mokotowem, wybudowany został centralny odcinek II linii Metra. Stare wysłużone autobusy i tramwaje zastąpione zostały nowoczesnymi. Wybudowaliśmy 200 km ścieżek rowerowych.

Wybudowaliśmy 2500 mieszkań komunalnych. Wyremontowaliśmy wały przeciwpowodziowe, rowy i zbiorniki melioracyjne. Oczyszczalnia Czajka i sieć kanalizacyjna odbierająca ścieki z całego miasta uchroniła Warszawę od ogromnych kar za zanieczyszczanie środowiska. Nad Wisła powstały nowe ścieżki rowerowe i spacerowe, Park Fontann na Podzamczu, nowe plaże, budowane są bulwary. 


Te działania będę kontynuować. Tak jak dotychczas wpierać będę działania burmistrzów, szczególnie Ursynowa i Wilanowa aby inwestycje dzielnicowe służyły ich mieszkańcom.


Szanowni Państwo,
Proszę o poparcie mojej kandydatury do Rady Miasta w wyborach 16 listopada 2014 r.

Zofia Trębicka